Aktualności
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok w Jednostkach Pomocy Społecznej, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, zmiany w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, kontrola finansowa". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
   
  21.01.2018 r. - 24.01.2018 r. - Sopot
  Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Nowoczesne zarządzanie ośrodkiem pomocy społecznej – aspekty prawne i praktyczne stosowanie nowych przepisów"​
  Program został przygotowany w szczególności dla kadry zarządzającej Jednostek Pomocy Społecznej.
   
  28.01.2018 r. - 31.01.2018 r. - Kraków
  HOTEL CITY SM BUSINESS & SPA*** ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Zadania i kompetencje samorządu gminnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem najnowszych zmian – ustawa o zdrowiu publicznym oraz nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"​
  Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
  HOTEL CARMEN*** ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – skuteczność działania w praktycznym i prawnym ujęciu"​
  Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
  HOTEL CARMEN*** ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
 • Suprema Lex zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania". Adresatami kursu są: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy innych jednostek sektora publicznego, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
   
  11.03.2018 r. - 14.03.2018 r. - Zakopane
  Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Przeciwdziałanie narkotykom, narkomanii oraz "dopalaczom" na poziomie lokalnym"​
  Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli samorządów miejskich i gminnych, Kierowników OPS, osób zajmujących się profilaktyką oraz tych, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
  HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – diagnoza, profilaktyka, leczenie i rehabilitacja w kontekście ustawy o zdrowiu publicznym oraz nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"​
  Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
  HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Lepiej rozumieć, by lepiej pomagać – wybrane charakterystyki sprawców przemocy, ofiar i osób uzależnionych oraz możliwe kierunki pracy w systemie przeciwdziałania przemocy domowej"​
  Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
  HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 • Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Kuratorska Służba Sądowa w ujęciu statystycznym", autorstwa Eweliny Wojtera-Stasiorowskiej i Sławomira Stasiorowskiego.
   
  W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 109 zł (cena okładkowa 129 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.
   
  Wydawnictwo opisuje zmieniającą się rzeczywistość wykonania orzeczeń karnych oraz rodzinnych i nieletnich w Polsce przez kuratorów sądowych. Wykorzystanie danych statystycznych umożliwia obserwację dokonujących się zmian w pracy kuratora sądowego nie tylko w aspekcie ilościowym (związanym z liczbą wykonywanych spraw), ale i jakościowym (związanym z rodzajem powierzanych spraw, które determinują zakres ich zadań i czynności). Prezentowane ujęcie może stanowić podstawę do prognozowania kierunków zmian zarówno w ujęciu ogólnym – krajowym, jak i dla poszczególnych sądów okręgowych. Kierowane jest przede wszystkim do profesjonalistów zajmujących się resocjalizacją w wymiarze praktycznym, jak i teoretyków prawa, pedagogiki oraz kryminologii.
   
 • Pragniemy przedstawić nowe propozycje programowe szkoleń realizowanych w formule szkoleń zamkniętych. Jak zawsze dokładamy wszelkich starań by dostosować je do indywidualnych Państwa potrzeb.
   
  Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń połączone z bogatą wiedzą (tak w teorii jak i praktyce) współpracujących z nami ekspertów sprawia, że prezentowana przez nas oferta jest gwarantem najwyższego poziomu szkolenia, jakości przekazywanej wiedzy i rzetelności. A Państwa zadowolenie jest dla nas powodem do dumy.
   
  Autorką wszystkich zaprezentowanych poniżej szkoleń i wykładowcą jest Pani Katarzyna Łukowska.
   
 • Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Readaptacja społeczna skazanych w perspektywie systemowej", autorstwa Sławomira Stasiorowskiego.
   
  W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 119 zł (cena okładkowa 159 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.
   
  Książka stanowi ujęcie procesu społecznej readaptacji skazanych w ramach ujednoliconego systemu. W sposób syntetyczny przybliża czytelnikom ideę współczesnej kary – przywrócenia skazanego społeczeństwu, przypisując konkretne zadania jego uczestnikom i ustanawiając w centralnej roli kuratelę sądową.
   
  Publikacja może stanowić metodyczne źródło inspiracji dla codziennej pracy sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, funkcjonariusza policji i służby więziennej, jak i podmiotów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.