Aktualności
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "KOMPENDIUM PRACOWNIKA OPS".
   
  Tematyka: Realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz zmiany, które będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017r. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci– realizująca program „Rodzina 500+” oraz zmiany, które będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017r. Najważniejsze zagadnienia ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zmiany, które będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017r. Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach od 1 czerwca 2017r.
   
  24.09.2017 r. - 27.09.2017 r. - Jurata
  Hotel "Lido" ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w pracy z rodziną - kurs mediacyjny dla pracowników pomocy społecznej i kuratorów sądowych". Kurs dedykowany jest kuratorom sądowym oraz osobom, zainteresowanym koncyliacyjnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, wśród których mediacja odgrywa szczególną rolę, jako efektywna metoda pracy z konfliktem w rodzinie, a także tym, w pracy których szczególną rolę odgrywają kluczowe kompetencje społeczne.
   
  17.09.2017 r. - 20.09.2017 r. - Jurata
  Hotel "Lido" ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w Kursie kompetencji miękkich pracownika jednostki pomocy społecznej. Adresatami kursu są: Pracownicy jednostek pomocy społecznej.
   
  24.09.2017 r. - 27.09.2017 r. - Jurata
  Hotel "Lido" ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "System przeciwdziałania przemocy w rodzinie – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w kontekście możliwości pomocy osobom doznającym przemocy i motywacji do zmiany osób stosujących przemoc". Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  24.09.2017 r. - 27.09.2017 r. - Jurata
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Delfin” - Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl/wdw-jurata)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości jednostek pomocy społecznej". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: OPS, DPS, PCPR.
   
  24.08.2017 r. - Białystok
  Budynek NOT w Białymstoku, ul. Skłodowskiej Curie 2, 15-950 Białystok (bialystok.enot.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Zarządzanie Jednostkami Organizacyjnymi Pomocy Społecznej w kontekście ostatnich zmian w prawie i praktyki funkcjonowania". Adresaci kursu: Kadra zarządzająca Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej.
   
  27.08.2017 r. - 30.08.2017 r. - Jurata
  Hotel "Lido" ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn. "Zadania własne samorządu gminnego oraz gminnych komisji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – prawo, psychologia i praktyka". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  24.09.2017 r. - 27.09.2017 r. - Jurata
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Delfin” - Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl/wdw-jurata)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Rachunkowość, sprawozdawczość i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach pomocy społecznej – najnowsze zmiany i bieżące problemy". Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
   
  17.09.2017 r. - 20.09.2017 r. - Jurata
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Delfin” - Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl/wdw-jurata)
 • Pragniemy przedstawić nowe propozycje programowe szkoleń realizowanych w formule szkoleń zamkniętych. Jak zawsze dokładamy wszelkich starań by dostosować je do indywidualnych Państwa potrzeb.
  Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń połączone z bogatą wiedzą (tak w teorii jak i praktyce) współpracujących z nami ekspertów sprawia, że prezentowane przez nas szkolenia są gwarantem najwyższej  jakości przekazywanej wiedzy i rzetelności. A Państwa zadowolenie jest dla nas powodem do dumy. 

  Nasi doradcy, po uprzedniej konsultacji i ustaleniu wszystkich kwestii dotyczących formy, rodzaju zajęć, ram czasowych i logistyki, przygotują program szkolenia najlepiej spełniający Państwa oczekiwania, oraz idealnie dopasowany do rzeczywistych Państwa potrzeb.
   
 • Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Readaptacja społeczna skazanych w perspektywie systemowej", autorstwa Sławomira Stasiorowskiego.
   
  W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 119 zł (cena okładkowa 159 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.
   
  Książka stanowi ujęcie procesu społecznej readaptacji skazanych w ramach ujednoliconego systemu. W sposób syntetyczny przybliża czytelnikom ideę współczesnej kary – przywrócenia skazanego społeczeństwu, przypisując konkretne zadania jego uczestnikom i ustanawiając w centralnej roli kuratelę sądową.
   
  Publikacja może stanowić metodyczne źródło inspiracji dla codziennej pracy sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, funkcjonariusza policji i służby więziennej, jak i podmiotów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.