Aktualności
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: „Przeciwdziałanie przemocy oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie w kontekście najnowszych zmian prawnych i praktyki pracy”​
  Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  22.04.2018 r. - 25.04.2018 r. - Sopot
  Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Wybrane zagadnienia z zakresu najnowszych zmian w rachunkowości Jednostek Pomocy Społecznej". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej
   
  22.04.2018 r. - 25.04.2018 r. - Międzyzdroje
  Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy „Meduza” Centrum Usług Logistycznych ul. Krótka 1, 71-500 Międzyzdroje
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – modyfikacje procedury zobowiązania do leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji". Szkolenie skierowane do: Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i Przewodniczących Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), kandydatów na członków M/GKRPA, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia
   
  05.03.2018 r. - Warszawa
  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne AS-BUD Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
  06.03.2018 r. - Poznań
  Budynek NOT ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań, sala119
  07.03.2018 r. - Toruń
  Hotel *** & Hostel Przystanek Toruń Generała Józefa Chłopickiego 4, 87-100 Toruń
  09.03.2018 r. - Kraków
  Hotel Europejski *** Ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków
  26.03.2018 r. - Zielona Góra
  Budynek NOT al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
  27.03.2018 r. - Wrocław
  Wrocławski Dom Technika NOT Ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  28.03.2018 r. - Opole
  NOT Opole Ul. Katowicka 50, 45-061 Opole
 • Pragniemy przedstawić Państwu nowe propozycje programowe realizowane w formule szkoleń zamkniętych. Proszę zwrócić uwagę na szkolenie osobno dedykowane zmianom w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.​
   
  Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń połączone z bogatą wiedzą (tak w teorii jak i praktyce) współpracujących z nami ekspertów sprawia, że prezentowana przez nas oferta jest gwarantem najwyższego poziomu szkolenia, jakości przekazywanej wiedzy i rzetelności. A Państwa zadowolenie jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji.​
   
  Autorką wszystkich zaprezentowanych poniżej szkoleń i wykładowcą jest Pani Katarzyna Łukowska.
   
 •  
  NFZ logo   SPS logoPARPA logo
   
   
  Studio Profilaktyki Społecznej oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję pn.: "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w gminie - obszary profesjonalizacji działań". Jedyna taka konferencja w Polsce!
  Konferencja jest w całości finansowana ze środków Narodowego Program Zdrowia na lata 2016 – 2020
  Z uwagi na ograniczoną do 120 liczbę miejsc, możliwy jest udział jednego przedstawiciela z danego samorządu gminnego. Jeśli po zakończeniu rekrutacji będą jeszcze wolne miejsca, wtedy będzie możliwy udział dwóch osób z jednej gminy. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem jeśli będzie duża liczba zgłoszeń. Osoby wpisane na listę uczestników otrzymają mailowe potwierdzenie swojego udziału.
   
  18.06.2018 r. - 20.06.2018 r. - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Zadania i kompetencje samorządu gminnego w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem najnowszych zmian – ustawa o zdrowiu publicznym oraz nowelizacja Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"​
  Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/ Burmistrzów/Prezydentów, członków i przewodniczących Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), Pełnomocników ds. Profilaktyki, kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
  HOTEL CARMEN*** ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
 • Suprema Lex zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w praktyce dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – wybrane aspekty nowoczesnego i efektywnego zarządzania". Adresatami kursu są: Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci, Starostowie, Zarządy Jednostek, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy innych jednostek sektora publicznego, Skarbnicy, Główni Księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych.
   
  11.03.2018 r. - 14.03.2018 r. - Zakopane
  Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane (www.hoteltatra.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Przeciwdziałanie narkotykom, narkomanii oraz "dopalaczom" na poziomie lokalnym"​
  Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli samorządów miejskich i gminnych, Kierowników OPS, osób zajmujących się profilaktyką oraz tych, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
  HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – diagnoza, profilaktyka, leczenie i rehabilitacja w kontekście ustawy o zdrowiu publicznym oraz nowelizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"​
  Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
  HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kursie pn.: "Lepiej rozumieć, by lepiej pomagać – wybrane charakterystyki sprawców przemocy, ofiar i osób uzależnionych oraz możliwe kierunki pracy w systemie przeciwdziałania przemocy domowej"​
  Program został przygotowany w szczególności dla Kierowników OPS, Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych ds. PPwR oraz osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, pełnomocników i członków Komisji RPA, zawodowych kuratorów sądowych, kuratorów społecznych, policjantów, przedstawicieli Służby Zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu i chcących podnieść swoje kwalifikacje w tym zakresie.
   
  18.03.2018 r. - 21.03.2018 r. - Zakopane
  HOTEL TATRA*** ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
 • Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Kuratorska Służba Sądowa w ujęciu statystycznym", autorstwa Eweliny Wojtera-Stasiorowskiej i Sławomira Stasiorowskiego.
   
  W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 109 zł (cena okładkowa 129 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.
   
  Wydawnictwo opisuje zmieniającą się rzeczywistość wykonania orzeczeń karnych oraz rodzinnych i nieletnich w Polsce przez kuratorów sądowych. Wykorzystanie danych statystycznych umożliwia obserwację dokonujących się zmian w pracy kuratora sądowego nie tylko w aspekcie ilościowym (związanym z liczbą wykonywanych spraw), ale i jakościowym (związanym z rodzajem powierzanych spraw, które determinują zakres ich zadań i czynności). Prezentowane ujęcie może stanowić podstawę do prognozowania kierunków zmian zarówno w ujęciu ogólnym – krajowym, jak i dla poszczególnych sądów okręgowych. Kierowane jest przede wszystkim do profesjonalistów zajmujących się resocjalizacją w wymiarze praktycznym, jak i teoretyków prawa, pedagogiki oraz kryminologii.
   
 • Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Readaptacja społeczna skazanych w perspektywie systemowej", autorstwa Sławomira Stasiorowskiego.
   
  W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 119 zł (cena okładkowa 159 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.
   
  Książka stanowi ujęcie procesu społecznej readaptacji skazanych w ramach ujednoliconego systemu. W sposób syntetyczny przybliża czytelnikom ideę współczesnej kary – przywrócenia skazanego społeczeństwu, przypisując konkretne zadania jego uczestnikom i ustanawiając w centralnej roli kuratelę sądową.
   
  Publikacja może stanowić metodyczne źródło inspiracji dla codziennej pracy sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, funkcjonariusza policji i służby więziennej, jak i podmiotów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.