Aktualności
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: KOMPENDIUM PRACOWNIKA OPS.
   
  Tematyka: Wielka nowelizacja KPA (2017r) i jej wpływ na procedowanie przez organy pomocy społecznej. Świadczenia nienależnie pobrane. Świadczenia wychowawcze – program 500+. Ustawa „za życiem”. Efektywna komunikacja z klientem ośrodka pomocy społecznej.
   
  23.04.2017 r. - 26.04.2017 r. - Sopot
  Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot (www.hotelmolo.com)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Skuteczna i efektywna praca KRPA oraz Zespołów Interdyscyplinarnych w 2017r. - aktualne problemy, nowe wyzwania". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczących Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  28.05.2017 r. - 31.05.2017 r. - Jurata
  Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 • Pragniemy przedstawić nowe propozycje programowe szkoleń realizowanych w formule szkoleń zamkniętych. Jak zawsze dokładamy wszelkich starań by dostosować je do indywidualnych Państwa potrzeb.
  Nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń połączone z bogatą wiedzą (tak w teorii jak i praktyce) współpracujących z nami ekspertów sprawia, że prezentowane przez nas szkolenia są gwarantem najwyższej  jakości przekazywanej wiedzy i rzetelności. A Państwa zadowolenie jest dla nas powodem do dumy. 

  Nasi doradcy, po uprzedniej konsultacji i ustaleniu wszystkich kwestii dotyczących formy, rodzaju zajęć, ram czasowych i logistyki, przygotują program szkolenia najlepiej spełniający Państwa oczekiwania, oraz idealnie dopasowany do rzeczywistych Państwa potrzeb.
   
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Dialog motywujący w pracy z klientem pomocy społecznej - niezmotywowanym do zmiany. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Adresatem szkolenia jest: Oferta warsztatów szkoleniowych dla kierowników i pracowników OPS i zespołów interdyscyplinarnych, przygotowana zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT.
   
  23.04.2017 r. - 26.04.2017 r. - Kołobrzeg
  Hotel New Skanpol***, ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg (www.newskanpol.pl)
 • Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki pt. "Readaptacja społeczna skazanych w perspektywie systemowej", autorstwa Sławomira Stasiorowskiego.
   
  W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 119 zł (cena okładkowa 159 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.
   
  Książka stanowi ujęcie procesu społecznej readaptacji skazanych w ramach ujednoliconego systemu. W sposób syntetyczny przybliża czytelnikom ideę współczesnej kary – przywrócenia skazanego społeczeństwu, przypisując konkretne zadania jego uczestnikom i ustanawiając w centralnej roli kuratelę sądową.
   
  Publikacja może stanowić metodyczne źródło inspiracji dla codziennej pracy sędziego, kuratora sądowego, prokuratora, funkcjonariusza policji i służby więziennej, jak i podmiotów współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.
   
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Rachunkowość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego oraz Jednostkach Pomocy Społecznej - po ostatnich zmianach". Adresatem szkolenia jest: Szkolenie skierowane jest do: Skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego takich jak: (jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne).
   
  23.04.2017 r. - 26.04.2017 r. - Kołobrzeg
  Hotel New Skanpol***, ul. Dworcowa 10, 78-100 Kołobrzeg (www.newskanpol.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Praca socjalna z osobą starszą w środowisku". Adresatem szkolenia jest: Szkolenie kierowane jest zarówno do pracowników OPS, DPS PCPR oraz innych placówek, w szczególności do pracowników socjalnych, oraz do wszystkich placówek, w których priorytetem jest praca z osobami starszymi. Na szkolenia zapraszamy zarówno kadrę zarządzającą, jak i każdego z pracowników placówki.
   
  14.05.2017 r. - 18.05.2017 r. - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: „Metody pracy z mieszkańcami DPS – seksualność, przymus bezpośredni, tajemnice dobrej komunikacji”. Adresatem szkolenia jest: Kadra merytoryczna placówek pomocy społecznej: opiekunowie, pielęgniarki, terapeuci, rehabilitanci, czyli osoby tworzące w każdej placówce tzw. Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy. Tematyka dla placówek, gdzie podopieczni to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby starsze, osoby z zaburzeniami psychicznymi.
   
  23.04.2017 r. - 26.04.2017 r. - Zakopane
  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne GEOVITA w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane (www.geovita.pl)
 • Serdecznie zapraszamy do zakupu w ramach przedsprzedaży książki z cyklu "Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" pt. "Narodowy Program Zdrowia krok po kroku i nie tylko... Przewodnik organizacyjny i formalny dla Komisji RPA na rok 2017", autorstwa Roberta Lemańskiego.
   
  W okresie przedsprzedaży cena książki tylko 99 zł (cena okładkowa 139 zł). Studio Profilaktyki Społecznej posiada prawa na wyłączność do sprzedaży niniejszej publikacji.
   
  Książka napisana w formie przewodnika dla członków komisji jest pierwszą na rynku publikacją, pisaną z myślą o zastosowaniu porad w bieżącej pracy komisji. Autor bazując na nowościach w 2017 roku wprowadzonych wejściem w życie Narodowego Programu Zdrowia, przeprowadza krok po kroku po organizacyjnych i formalnych aspektach funkcjonowania komisji. Książka nie jest zestawieniem zapisów poszczególnych aktów prawnych, ale jest praktycznym ujęciem zadań i możliwości działania Komisji. Ze względu na obszerny aspekt funkcjonowania komisji, autor dokonał wyboru tych części funkcjonowania komisji, które są podstawą działania każdej komisji, zarówno w gminach miejskich, jak i miejsko-wiejskich, ale i wiejskich.   
   
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Interdyscyplinarne Zespoły ds. Przeciwdziałania Przemocy - rola samorządów miast i gmin w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz przemocy". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla Przewodniczących i członków Interdyscyplinarnych Zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  23.04.2017 r. - 26.04.2017 r. - Jurata
  Hotel „Lido”, ul. Wojska Polskiego 26, 84-141 Jurata (www.hotel-lido.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Realizacja gminnych programów w roku 2017 w kontekście Ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia - nowe zasady i kierunki". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia
   
  03.04.2017 r. - Poznań
  Budynek NOT-u, ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań (www.not.poznan.pl)
  04.04.2017 r. - Wrocław
  Wrocławski Dom Technika NOT, ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (www.not.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Nowe zasady działania komisji rpa od stycznia 2017 roku wynikające z obowiązkurealizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.
   
  27.03.2017 r. - Szczecin
  Centrum Szkoleń i Konferencji STEM, ul. Celna 3, 70-677 Szczecin (www.stem.szczecin.pl)
  28.03.2017 r. - Bydgoszcz
  Bydgoski Dom Technika NOT, ul. B. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz (www.not.com.pl)
  29.03.2017 r. - Zielona Góra
  Budynek NOT-u, Al. Niepodległości 22, 65-048 Zielona Góra
  30.03.2017 r. - Katowice
  Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice (www.hotel-katowice.com.pl)
 • Studio Profilaktyki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn.: "Leczenie zaburzeń wynikających z używania alkoholu w rzeczywistości 2017: nowe wyzwania, nowe potrzeby". Program został przygotowany w szczególności dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin, w tym Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów, przewodniczący Komisji RPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów na członków GKRPA, a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz grup roboczych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.